Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maciej Janiszewski

Kancelaria Komornicza nr III w Płocku

Rachunek bankowy

Bank BGŻ BNP Paribas
13 1600 1462 1872 7305 6000 0003
Rachunek bankowy dla operacji zagranicznych (IBAN)
PL 13 1600 1462 1872 7305 6000 0003
kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

Godziny pracy:

,

poniedziałek 8:00-17:00
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach
od 10:00 do 17:00

Kasa

Czynna w godzinach pracy kancelarii

W celu realizacji zadań Komornik korzysta z następujących narzędzi:

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną.

Ognivo

System służący do poszukiwania i zajmowania rachunków bankowych dłużnika.

ZUS-PUE

Elektroniczne zapytanie o płatnika składek dłużnika.

Cepik

Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, pozwalający ustalić czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu mechanicznego.

CBDKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet, a także złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

CEiDG

Dostęp do elektronicznego rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

KOMORNIK ONLINE

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.

EPUAP

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

MPE

Aplikacja umożliwiająca wierzycielowi elektroniczny dostęp do akt sprawy.